Vikingos var.

Resultados

19 - 18

Vikingos var. vs War Machine

8 - 27

Bills v. vs Vikingos var.

6 - 40

Vikingos var. vs Perros

55 - 20

Waikiki Beach Boys vs Vikingos var.

12 - 6

Vikingos var. vs Thundercats var.

12 - 39

Vikingos var. vs Versan