Dachshund v.

Resultados

42 - 0

Dachshund v. vs Nórdicos

19 - 31

Dachshund v. vs Wolves var. dom.

26 - 40

Ñrosss vs Dachshund v.

12 - 40

Dachshund v. vs Chanos v. i.

26 - 33

Black Mamba vs Dachshund v.

0 - 37

Dachshund v. vs Skillers